FANDOM

JohnDotto

Burokrata Tagapagtatag
  • Nakatira ako sa フィリピン共和国
  • Ipinanganak ako noong Hunyo 20
  • Ang aking hanapbuhay ay なし
  • Ako ay 少年
A FANDOM user
  Ikinakarga ang pampatnugot
Magbigay ng Kudos sa mensaheng ito
Binigyan mo ng Kudos ang mensaheng ito!
Tingnan kung sino ang nagbigay ng Kudos sa mensaheng ito
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.