FANDOM

JohnJD1302

Burokrata Tagapagtatag
  • Nakatira ako sa Republika ng Pilipinas
  • Ipinanganak ako noong Hunyo 20
  • Ang aking hanapbuhay ay telling people why they ask for my occupation
  • Ako ay
A FANDOM user
  Ikinakarga ang pampatnugot
Magbigay ng Kudos sa mensaheng ito
Binigyan mo ng Kudos ang mensaheng ito!
Tingnan kung sino ang nagbigay ng Kudos sa mensaheng ito