FANDOM

JohnDotto

Burokrata Tagapagtatag
  • Nakatira ako sa フィリピン共和国
  • Ipinanganak ako noong Hunyo 20
  • Ang aking hanapbuhay ay なし
  • Ako ay 少年

Ipaghambing ang mga napili: markahan ang mga radyong buton (radio button) ng mga bersyong ihahambing at pindutin ang enter o ang buton sa ilalim.
Mga daglat: (kas) = pagkakaiba sa kasalukuyang bersyon, (huli) = pagkakaiba sa naunang bersyon, m = maliit na pagbabago.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.